Համագործակցության սկզբունքներ

  • Սպասարկման բարձր որակի երաշխավորում. հաճախորդամետ սպասարկում եւ հիմնավորված դժգոհության դեպքում վերադարձի, փոխանակման կամ փոխհատուցման նախատեսում:
  • Ծառայության մատչելիություն. ծառայությունը կայքի միջոցով մատուցվում է ոչ ավելի թանկ, քան այլ եղանակով:
  • Ազնիվ համագործակցություն. հաճախորդների հետ հարաբերություններում պահպանել կայքի միջնորդությունը:
  • Համաչափություն. Զեղչերի կիրառման դեպքում դրանց արտացոլում կայքում նշված առաջարկի վրա:
  • Մտավոր սեփականության պաշտպանություն. համատեղ կամ մեր թիմի կողմից մշակված ծառայության կամ դրա բովանդակության օգտագործում միայն մեր գրավոր համաձայնության դեպքում:
  • Արագ հաղորդակցություն հաճախորդներին լավագույնս սպասարկման նպատակով:
  • Ծառայության անմիջական մատուցում՝ հնարավորինս առանց երրորդ կողմի պատվիրակելու: